خاورمیانه

چشم‌انداز اقتصاد خاورمیانه و بخصوص ایران تا سال 2024

انتظار می‌رود تولید در منطقه خاورمیانه در پایان سال 2022 به میزان 5.3 درصد افزایش یابد؛ 0.9 درصد بیشتر از پیش‌بینی‌های صورت گرفته در...
رشد کسب و کار

10 قاعده برای رشد کسب‌وکارها

یکی از اصلی‌ترین شاخصه‌های سلامت و پیشرفت هر کسب‌وکار، درآمدزایی مطمئن و  رشد مستمر آن است. نسبت به سال‌های قبل از 2008، دستیابی به...

تامین مالی خرد راهکاری نوین برای کاهش فقر در جوامع روستایی

در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورها تامین مالی خرد راهکاری مناسب جهت مقابله با فقر روستاییان مطرح شده است و برخی از...

راهکارهای حرکت به سمت توسعه پایدار- قسمت 4

اقتصاد مشارکتی، زنجیره سازی کسب و کار و برندسازی خوشه‌ای - قسمت چهارم در این قسمت به بررسی یکی از جدیدترین محرک‌های اقتصادی در زنجیره...

راهکارهای حرکت به سمت توسعه پایدار- قسمت 3

راهکارهای حرکت به سمت توسعه پایدار اقتصاد مشارکتی، زنجیره سازی کسب و کار و برندسازی خوشه ای– قسمت سوم در قسمت سوم توسعه پایدار چرخه...

راهکارهای حرکت به توسعه پایدار

اقتصاد مشارکتی ، زنجیره سازی کسب و کار و برندسازی خوشه ای – قسمت 1 در دوران صنعتی شدن ، انقلابی در نظام اقتصادی پدید...

راهکارهای حرکت به سمت توسعه پایدار: اقتصاد مشارکتی، زنجیره سازی کسب وکار و برندسازی...

گروه دوم از صنایع کلیدی اقتصاد بشر صنایع کشاورزی ، باغداری و دامپروری یعنی صنایعی که پایه خوراک بشر و بقای روزانه انسان را...

سودا یا واقعیت توسعه ؟ مسیری که از خیال تا واقعیت باید پیموده شود

سالهاست که سخن از توسعه و رونق اقتصادی است و این سودایی است که با اقتصاد ما عجین شده است اما شاید بتوان گفت...

توسعه اقتصاد روستایی

با تمرکز انواع امکانات در پایتخت و شهرهای بزرگ، سیل عظیمی از جمعیت روستاییان به دنبال یافتن کار و درآمد مناسب به شهر مهاجرت...