سیاست پولی

سیاست هایی که بانک مرکزی از طریق تغییر در عرضه پول اعمال می کند را سیاست های پولی گویند. این سیاست بر مبنای رابطه بین...

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD

این سازمان در واقع یکی از اصلی ترین سازمان های بین المللی تصمیم گیرنده اقتصادی است که مقر آن در پاریس است.هدف این سازمان...

بازارهای مالی Financial Markets

بازاری است که معامله گران در آن، دارایی های مالی قابل قابل معامله را با هم مبادله می کنند.دارایی های قابل معامله شامل اوراق...

معرفی بازار بین المللی ارز FOREX

بازار معاملات ارز فارکس یکی از بزرگترین و مهم ترین بازارهای مالی در جهان از نظر حجم معامله است.این بازار مخفف کلمه foreign exchange...

نقدینگی

منظور از نقدینگی فقط پول نیست بلکه شیه پول هم هست.پول خود شامل: اسکناس، پول های فلزی و مسکوک و سپرده های دیداری است.منظور...

نرخ بانکی

بانک مرکزی به عنوان بانک مادر سایر بانک ها را کنترل می کند و سیاست هایی را برای تحقق اهداف اقتصادی دولت اعمال می...

سیاست مالی

دولت برای رسیدن به اهدافی مانند اشتغال بیشتر، رشد اقتصادی و...می تواند در سطح تعادلی درآمد ملی تاثیر بگذارد، از طریق تغییر در مالیات...

تولید ناخالص ملی

تولید ناخالص ملی GNP :ارزش ریالی تمامی کالاها و خدمات "نهایی" تولید شده در یک سال به قیمت های جاری بازار در اقتصاد کشور. حال...

اقتصاد خرد و اقتصاد کلان

اقتصاد خرد شاخه ای از علم اقتصاد است که رفتار و عملکرد انسان ها و انتخاب هایشان را در سطح خرد و کوچک مطالعه...

تامین مالی جمعی راهی به سوی رشد و توسعه

یکی از معظلاتی که همواره در جوامع می تواند موجب بروز معضلات اقتصادی گردد، نقدینگی سرگردان خرد است ؛ این نقدینگی سرگردان خرد در...