تولید ناخالص ملی

تولید ناخالص ملی GNP :ارزش ریالی تمامی کالاها و خدمات “نهایی” تولید شده در یک سال به قیمت های جاری بازار در اقتصاد کشور.

حال منظور از واژه نهایی چیست؛برای محاسبه تولید ملی یک کشور باید کالاها و خدماتی را در نظر بگیریم که به تولید کمک می کنند، حال در این محاسبه نه باید فعالیت و خدمتی نادیده گرفته شود نه دوبار حساب شود.ما در اقتصاد دو نوع کالای واسطه ای و نهایی داریم.کالای واسطه ای فقط برای تولید کالایی دیگر بکار گرفته می شود و اگر ما در تولید ملی هم کالای واسطه ای و هم کالای نهایی را در نظر بگیریم دوباره کاری انجام داده ایم و این عدد نمی تواند تولید واقعی یک کشور را نشان دهد.مثال از کالای نهایی و واسطه ای این را می توان گفت که برای تولید لباس نیاز به نخ، پارچه، سوزن و ارزش افزوده ای که یک فرد پارچه را تبدیل به لباس می کند را شامل می شود.ما در محاسبه ملی دیگر ارزش نخ و پارچه و مزد خیاط را جداگانه درنظر نمی گیریم و فقط ارزش لباس را محاسبه می کنیم.

موضوع قابل بحث دیگر تفاوت تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی است:

چنانچه ارزش کالاها و خدمات تولید در یک محدوده خاص جغرافیایی (مثلا کشورمان ایران)را در نظر بگیریم این ارزش بیانگر تولید ناخالص داخلی آن کشور است؛حال اگر ارزش کالاها و خدمات تولید شده افراد را با همان تابعیت (برای مثال ایرانی) را در خارج از محدوده جغرافیایی آن کشور هم در نظر بگیریم جمع این دو تولید ناخالص ملی را به ما می دهد به عبارت دیگر تولید ناخالص نلی از جمع تولید ناخالص داخلی به اضافه تولیدی که تابعین این کشور (ایرانی ها) در خارج از کشور (ایران) انجام می دهد منهای تولیدی که افراد خارجی (غیر ایرانی) در داخل ایران انجام می دهند بدست آورد.

خبرهای مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا