در سالهای اخیر، افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی، جداسازی تجارت و همه گیری
ویروس کرونا آسیب پذیری زنجیرههای تامین دارویی آمریکا را آشکار کرده
است.


به طور فزاینده ای مشهود است که وابستگی ایالت متحده به چین یک خطر مهم
است، به ویژه برای دریافت داروهای حیاتی.

پرداختن به این وابستگی پرخطر از اهمیت بالایی برخوردار است.


خوشبختانه، هند – یک شریک و دوست مهم برای ایالت متحده – در موقعیت
تامین دارو قرار گرفته است.


بهره برداری از این مشارکت و پتانسیل رو به رشد بخش تولید داروی هند می
تواند کلید کاهش این مشکل حیاتی باشد.


به گفته نیکی آسیا، در زمان شیوع بیماری همه گیر کووید-19 در سال، 2020 چین
“بخش عمده صادرات مواد خام دارویی خاص را به خود اختصاص داد” و
“اکنون نقشی ضروری در زنجیره تامین آنتی بیوتیک ها و ویتامین ها ایفا می
کند.”

منبع اصلی خبر

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید