قیمت پایه طرح ترافیک برای سال ۱۴۰۳

بررسی نامه فرمانداری تهران درباره ترافیک و اعتراض هیئت تطبیق به مصوبه اجازه مجوز احداث تاسیسات شهری مانند آنتن‌ها و دکل‌ها از سال ۱۴۰۳ نیز در دستور کار قرار گرفت.

در جریان جلسه ۲۱۸ طرح ترافیک شورای شهر تهران، اعضا بررسی نامه فرمانداری تهران درباره تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و تقاضای سفر از سال ۱۴۰۳ را در دستور کار قرار دادند. بعد از توضیحات برخی اعضا و شهردار، پاسخ اعضا با اکثریت آرا به تصویب رسید و قیمت پایه طرح ترافیک را ۷۵ هزار تومان تعیین کردند.

همچنین، در همان جلسه، بررسی نامه فرمانداری تهران درباره ترافیک و اعتراض هیئت تطبیق به مصوبه اجازه مجوز احداث تاسیسات شهری مانند آنتن‌ها و دکل‌ها از سال ۱۴۰۳ نیز در دستور کار قرار گرفت. پس از بحث و توضیحات، پاسخ شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید.

در جلسه، یک فوریت لایحه در خصوص اعطای مجوز به شهرداری تهران برای تکمیل پروژه احداث پایانه جدید شرق نیز مورد بررسی قرار گرفت. پس از توضیحات مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و سایر اعضا و مجری پروژه، فوریت لایحه با اکثریت آرا تصویب شد.

در جلسه، بررسی یک فوریت درخصوص اعطای مجوز به شهرداری تهران برای مولدسازی ملک و پلاک ثبتی ۱۲۶.۵۹۷ به نام پروژه مهتاب نیز در دستور کار قرار گرفت. پس از توضیحات شهرداری منطقه ۵، فوریت لایحه توسط اعضای شورای شهر تهران تصویب شد.

همچنین، در جلسه، بررسی یک فوریت لایحه درخصوص اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معاملات و انعقاد قراردادهای خرید و پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های حمل و نقل و خدمات شهری شهر تهران نیز در دستور کار قرار گرفت. پس از توضیحات معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران و اعضای شورای شهر، لایحه با اکثریت آرا تصویب شد.

در نهایت، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اعلام کرد که فرمانداری تهران درمراحل بعدی باید بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه اقدام کند. برای تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک، فرمانداری تهران باید طرح مربوطه را تهیه کند و مراحل اجرایی را آغاز کند.

در مورد اعتراض هیئت تطبیق به مجوز احداث تاسیسات شهری، فرمانداری باید به اعتراضات پاسخ دهد و در صورت لزوم توضیحات لازم را ارائه کند. برای پروژه احداث پایانه جدید شرق و مولدسازی ملک و پلاک ثبتی به نام پروژه مهتاب، شهرداری تهران باید به دستور شورای شهر، مجوزهای لازم را اخذ کند و اقدامات اجرایی را آغاز کند.

در مورد انجام معاملات و انعقاد قراردادهای خرید و پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی، شهرداری باید طرح مربوطه را تهیه کند و مجوزهای لازم را اخذ کند.

بنابراین، در مراحل بعدی باید اقدامات اجرایی مربوطه توسط مراجع ذی‌صلاح انجام شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بیان کرد که در مورد بند ۵ مشکلاتی بوجود آمده است که مربوط به کارت‌های یکساله با تخفیف ۳۵ درصد می‌شوند.

در این بند، ما تصمیم گرفتیم با افزایش عدد پایه طرح، بازدارندگی را ترویج دهیم. اما فرمانداری ادعا کرده است که این تصمیم با بند اول در تضاد است. در بند اول، ما برای ایجاد بازدارندگی عدد پایه طرح را افزایش می‌دهیم، اما در بند ۵ ادعا شده است که اگر ۳۵ درصد تخفیف را اعمال کنیم، بازدارندگی را نقض می‌کنیم. این بند در سال گذشته توسط فرمانداری تصویب شده است و ما درخواست داریم که این بند حفظ شود و مدارک مربوطه به فرمانداری ارائه شود.

با تصویب اعضای شورا، تخفیف ۳۵ درصد برای کارت‌های یکساله به ۲۰ درصد کاهش یافت.

وی اظهار کرد: در بند ۶ نیز، نگرانی‌هایی در مورد قوه قضاییه وجود دارد که توسط فرمانداری مورد انتقاد قرار گرفته است. برای رفع این نگرانی‌ها، تصمیم گرفتیم این بند را حذف کنیم.

در نهایت، لایحه با اعمال اصلاحات مطرح شده، مورد تصویب قرار گرفت و به فرمانداری ارسال شد.

منبع :
وب سایت خبری شهر خبر

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا