سیاست پولی

سیاست هایی که بانک مرکزی از طریق تغییر در عرضه پول اعمال می کند را سیاست های پولی گویند.

این سیاست بر مبنای رابطه بین نرخ بهره در اقتصاد کشور – یعنی قیمتی که بر اساس آن می‌توان پول قرض گرفت – و کل عرضهٔ پول تعریف می‌شود. سیاست پولی از ابزارهای متنوعی جهت کنترل یک یا هر دوی این موارد بهره می‌جوید تا بر مواردی مانند رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و بیکاری تأثیر بگذارد.

در شرایطی که در یک کشور انحصار نشر پول وجود دارد یا اینکه بانکهای ناشر پول به‌طور نظام‌مند و متصل به بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، مقامات پولی توانایی تغییر در عرضهٔ پول و بنابراین نرخ بهره را به منظور دستیابی به اهداف سیاست پولی دارند.

اتصال ارز یک کشور به بازارهای جهانی نکته مهمی است که در تصمیم گیری سیاست های پولی و بانکی اثر بسزایی دارد و باعث این موضوع می شود که بانک مرکزی این کشور مستقل عمل نماید و یا نیاز به هماهنگی با سایر منابع اقتصادی جهان داشته باشد

 

خبرهای مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا