اجلاس آنکتاد، ریشه های آن و اثر آن بر روی اقتصاد

اجلاس آنکتاد چیست؟

در جهان اجلاس های مختلفی با حضور افراد و کشورهای مختلفی ممکن است به وجود بیاید که هر کدام از این اجلاس ها مسئول بررسی یک سری از مشکلات هستند. یکی از اجلاس هایی که در جهان وجود دارد اجلاس آنکتاد است.

اگر بخواهیم خود واژه آنکتاد را برای شما معنی کنیم می توان گفت به کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد گفته می شود. هدف از این اجلاس بررسی راهها رفع مشکلات اقتصادی و تجاری است که بعد از جنگ جهانی دوم این اجلاس به وجود آمد و کمک بسیار زیادی به کشورهای ضعیف از نظر اقتصادی می کند.

اولین اجلاس در سازمان ملل در ۲۳ مارس همان سالی که جنگ جهانی دوم تمام شد انجام شد و از آن به بعد در سازمان ملل اجلاس آنکتاد به صورت دائم مستقر است. یکی از کشورهایی که در این اجلاس حضور دارد کشور ما یعنی جمهوری اسلامی ایران است.

کشور ما در ابتدا هم عضو سازمان ملل متحد بود و در اوایل تاسیس اجلاس آنکتاد عضو این اجلاس شد و به عنوان یک رکن دائم در مجمع عمومی سازمان ملل حضور دارد.

خبرهای مشابه

اجلاس آنکتاد در سازمان ملل به عنوان یک رکن اصلی معرفی می شود و در زمینه تجارت و توسعه فعالیت دارد و با بررسی موضوعات تجاری و سرمایه گذاری و همچنین زیست محیطی به توسعه و اقتصاد کشورها کمک می کند.

هر اجلاسی با هدف خاص و مشخصی تاسیس می شود یکی از اهداف این اجلاس هم این است که فرصت های تجاری را به حداکثر برساند و در کشورهایی که در حال توسعه هستند سرمایه گذاری کند تا به آنها کمک کند در چالش های ناشی از روند جهانی شدن گیر نکنند و شرایطی عادلانه را در اقتصاد جهانی به وجود بیاورند.

همان گونه که می دانید هر اجلاسی از یک ساختار خاص پیروی می کند و اجلاس آنکتاد هم جدا از این موضوع نیست.

ساختار اجلاس آنکتاد هم به سه صورت است که اولین آن کنفرانس تجارت و توسعه و دومین شورای تجارت و توسعه است و سومین عنوان کمیسیون سه گانه نشست ها است که هر کدام مظایف مشخص و خاصی دارند و در کنار هم به حل مشکلات کمک می کنند.

یکی از عالی ترین ارگان های سیاست و تصمیم گیری کنفرانس توسعه و تجارت است که در اجلاس آنکتاد وجود دارد. در اجلاس آنکتاد ۱۸۸ کشور عضو هستند. هر چهار سال یکبار اجلاس آنکتاد برگزار می شود و افرادی که در این اجلاس حضور دارند عبارتند از وزرای بازرگانی ، تجارت خارجی و یا وزرایی که به این اجلاس مربوط می شوند.

وزرایی که در این اجلاس شرکت می کنند و تصمیماتی که می گیرند در اختیار اجلاس قرار می گیرد و مبنای کار اجلاس در چهار سال می شود و در اختیار کمیسیون تخصصی و اجلاس کارشناسی هم قرار داده می شود.

شورای تجارت و توسعه هم یکی از مهمترین اعضای اجلاس آنکتاد است که بعد از کنفرانس تجارت و توسعه قرار دارد و در تصمیم گیری بسیار مهم و با اهمیت هستند و جز بدنه اجلاس آنکتاد هم به شمار می آیند. با این که اجلاس آنکتاد ۱۸۸ عضو دارد و در حال حاضر ۱۴۴ کشور در این اجلاس شرکت می کنند.

شورای تجارت و توسعه در زمان چهار ساله اجلاس آنکتاد فعالیت های کشورها را بررسی می کند و در سال یک نشست عادی و سه نشست عمومی برگزار می نماید. موضوعاتی که در این نشست ها عنوان می شوند عبارتند از موضوعات سیاسی و نهادی و ویژه که هر کدام بسیار با اهمیت و مهم هستند.

برای این که خدمات مورد نیاز کنفرانس انجام شود دبیرخانه آنکتاد به وجود آمده است.

مقر دبیرخانه آنکتاد در شهر ژنو است و مسئولیت هایی که این دبیرخانه دارد این است که بررسی تحصیل سیاست ها ، نظارت بر اجرای تصمیمات کنفرانس ، پیگیری تصمیمات مربوط و تبادل و مشاوره های مختلف و می توان گفت مهمترین کار این دبیرخانه هم کمک به کشورهای در حال توسعه است.

در راس دبیرخانه، دبیرکل قرار دارد که این دبیرخانه را اداره می نماید. از زمان تاسیس اجلاس آنکتاد تا کنون ۱۱ اجلاس برگزار شده است و موضوع آخرین اجلاس آنکتاد در مورد توسعه ملی و فرایند اقتصاد جهانی بوده است که در برزیل این اجلاس برگزار گردیده و تاکید آن بر پیوند بین مذاکرات تجاری و بخش تولیدی است.

دوازدهمین اجلاس هم در قرار است در غنا برگزار گردد و هدف اصلی در آن بررسی فرصت ها و چالش های جهانی است. برای این که جهانی سازی انجام شود بهتر است به فکر بالا بردن استانداردهای زندگی و همچنین کاهش فقر و اطمینان از توسعه پایدار بود تا با این کارها همه مردم جهان به راحتی و در آرامش زندگی کنند.

اجلاس آنکتاد چه تاثیری بر روی اقتصاد دارد؟

از کشور ما ایران وزیر اقتصاد و دارایی در این اجلاس شرکت می کند و با هیات تخصصی به این اجلاس می رود. از کشورهای دیگر مقامات دولتی آنها و همچنین وزرای اقتصاد در این اجلاس شرکت میکنند.

هر نشست به مدت یک هفته طول می کشد و در این یک هفته تصمیمات مهمی در مورد اقتصاد کشورها گرفته می شود تا بتوان مشکلات اقتصادی را کم و یا حل کرد تا مردم در آسایش زندگی کنند. وزیر اقتصاد و دارایی که از کشور ما در این اجلاس شرکت می کند در دیدارهای جداگانه با مقامات دیگر کشورها هم ملاقات می نماید .

باید این را هم در نظر گرفت که اجلاس آنکتاد یکی از رکن های فرعی در سازمان ملل است و بر مبنای قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل بنا شده است.

اجلاس آنکتاد از زمانی که تاسیس شده در آن شخصیت حقوقی وجود نداشته است. مهمترین هدف این اجلاس انجام کارهایی به نفع کشورهای در حال توسعه است.۵۶ سال پیش اجلاس آنکتاد تاسیس شده است  و مقر اصلی آن در ژنو ، سوئیس است. نام دبیر کل در اجلاس آنکتاد خانم ایزابل دورانت است.

سازمان ملل وقتی دید کشورهای توسعه نیافته دچار مشکلات اقتصادی زیادی هستند برای کمک به این کشورها این اجلاس را به وجود آورد تا کشورهای توسعه نیافته میزان ضررهایی که کردند کمتر شود و با کمک این اجلاس بتوانند توسعه اقتصادی داشته باشند.

به عبارت دیگر می توان گفت این اجلاس آنکتاد به نفع کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته است. این اجلاس این کشورها را به سمت کشورهای توسعه یافته سوق می دهند تا به یک سطح توازن و تعادل با این کشورها برسند.

هر وقت اجلاس آنکتاد تصمیم بگیرد می تواند آزادی تجارت بین الملل را در کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته انجام دهد. اجلاس آنکتاد با کشورهای دیگر و همچنین سازمان های مختلف برای رفع نیازهای کشورهای در حال توسعه همکاری می نماید تا نتیجه بهتری بگیرد.

این اجلاس در راستای آسان شدن توسعه در کشورهای در حال توسعه فعالیت دارد. نحوه کار این اجلاس به این صورت است که از طریق جستجو و تجزیته تحلیل رویه ها و همچنین جمع آوری اطلاعات مهم برای ایجاد زمینه مشورت بین دولت ها و همچنین رد و بدل کردن تجربیات است تا بتواند عوامل توسعه را یکپارچه کند و کار را برای کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته آسان نماید.

اجلاس آنکتاد برای این که اهداف خود و تصمیمات خود را عملی نماید باید در کشورها کارهایی را هم انجام دهد. یکی از کارهایی که این اجلاس در کشورها انجام داده این است که فعالیت های مختلفی در زمینه کارایی تجاری کرده است.

با افزایش کارایی تجاری در کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته می توان فعالیت های مختلفی انجام داد و با گسترش برنامه نقطه تجاری می توان این توسعه را افزایش داد و با سرعت بیشتری کار کرد. این نقاط تجاری در سراسر دنیا ایجاد شده است و این فقط با کمک اجلاس آنکتاد انجام شده است.

اجلاس آنکتاد هدف خود را برای ایجاد نقاط تجاری اینگونه عنوان کرده است . اول توسعه دامنه و کیفیت خدمات توسط شبکه نقاط تجاری جهان و دوم توانمند سازی نقاط تجاری برای بهبود و پایداری نقاط تجاری و کم کردن وابستگی به منابع آنکتاد که همه تلاش خود را برای رسیدن به این دو هدف انجام می دهد.

مرکز توسعه نقطه تجاری ملل متحد هم توسط اجلاس آنکتاد ایجاد شد و در بانکوک مستقر است. یکی از مراکزی که با کمیسیون اجتماعی و اقتصادی آسیا و همچنین موسسه آسیایی تکنولوژی همکاری می کند مرکز توسعه نقطه تجاری ملل است.

اجلاس آنکتاد یا همان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل هدف اصلی خود را به تقویت و بهره بردای از مزایای تجارت و سرمایه گذاری بین الملل است تا بتواند با آن برنامه مشترکی ایجاد نماید و به کشورهای در حال توسعه ارائه دهد.

دبیرکل آنکتاد موکیسا کیتویی است. این اجلاس در هر چهار سال یک بار در کشورهای مختلف برگزار می شود. اگر بخواهیم برای شما سازمان ملل را معرفی کنیم باید گفت سازمان ملل یک سازمان دولتی است که برای حفظ امنیت و صلح جهانی تاسیس شده است. این سازمان باعث گسترش صلح و رابطه دوستانه بین کشورها می شود.

البته رسیدن به رابطه دوستانه نیازمند همکاری و هماهنگی ملت ها است. یکی از معروف ترین و قدرتمندترین سازمان های دولتی در جهان سازمان ملل است.

تقریبا از هر کشوری یک نفر در این سازمان وجود دارد و می توان گفت بیشتر کشورهای مستقل در این سازمان عضو هستند. واتیکان و تایوان در این سازمان عضو نیستند و مقر این سازمان در نیویورک قرار دارد. البته دفتر رسمی این سازمان در وین ، ژنو ، لاهه است.

زبان هایی که در این سازمان وجود دارند عبارتند از : عربی ، چینی ، انگلیسی ، روسی ، فرانسوی و همچنین اسپانیایی است و این نشان دهنده آن است که از هر ملیتی در این سازمان وجود دارد.

در مجموع ۱۹۳ کشور در این سازمان عضو هستند. همچنین ۲ عضو ناظر در این سازمان هم وجود دارد. بعد از جنگ جهانی دوم این سازمان به وجود آمد و هدف اصلی خود را جلوگیری از جنگ نامید. در ابتدا فقط ۵۱ کشور در این سازمان عضو بودند و بعد تعداد کشورهای عضو بیشتر شدند.

در این سازمان شیش آرگان اصلی وجود دارد که این آرگان ها عبارتند از : مجمع عمومی ، شورای امنیت ، شورای قیمومت، شورای اقتصادی و اجتماعی ، دیوان بین المللی دادگستری ، دبیرخانه سازمان ملل متحد از جمله آنها هستند.

با همکاری اتاق بازرگانی و کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل باعث تقویت و بهره مندی از مزایای تجارت و سرمایه گذاری بین المللی شده است. این دو سازمان برای پیشبرد اهداف خود نیازمند برنامه از پیش تعیین شده هستند تا بتوانند با توجه به آن برنامه پیش بروند.

هر دو این سازمان ها باید دستور کار توسعه پایدار را رعایت کنند و در حوزه هایی مثل تسهیل تجارت ، تجارت الکترونیکی و همچنین سرمایه گذاری و قانون رقابت با هم همکاری کنند و باعث ایجاد توسعه شوند.

اهداف اصلی سازمان ملل و اجلاس آنکتاد چیست؟

سازمان ملل و اجلاس آنکتاد هر دو هدف مشترکی را دنبال می کنند و برای رسیدن به این هدف ها از کشورهای دیگر هم کمک می گیرند. حفظ صلح و امنیت در کل دنیا مهمترین هدف آنها است و باید با جلوگیری و یا برطرف کردن عوامل تهدید آفرین به ایجاد صلح کمک نمایند.

اجلاس آنکتاد  با کمک به کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه می تواند باعث رشد اقتصادی در این کشورها شود وقتی اقتصاد در کشورها رشد کند مردم با انگیزه بیشتری کار می کنند و افراد زیادتری سر کار می روند و همین امید به زندگی را در میان مردم بالا می برد.

توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام و حقوق مساوی یکی دیگر از اهداف این دو سازمان است. سازمان ملل باید کارهایی که باعث ایجاد صلح و دوستی در بین کشورها می شود را زیاد کند و بر اجرای آنها نظارت داشته باشد.

در بعضی از کشورها ممکن است اقتصاد یا اصلا رشد نکرده باشد و یا اندک رشد کرده باشد. اجلاس آنکتاد  با ایجاد برنامه های افزایش اشتغال ، افزایش دستمزدها ، و همچنین افزایش رفاه کمک میکند تا اقتصاد با کمک خود مردم رشد کند.

البته مزایای جهانی سازی به صورت نابرابر در بین کشورها ایجاد شده است . البته این نکته را هم باید در نظر گرفت که در آمد بین فقیر و غنی برابر نیست و فاصله آنها بیشتر شده است و همین باعث ایجاد فقر شده و از رشد اقتصادی جلوگیری کرده است.

این مشکل در کشورها در حال توسعه زیاد شده است و اجلاس آنکتاد  کمک می کند تا این مشکل را رفع کنند و اقتصاد بهتری داشته باشند.

میانگین سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته در دهه ۹۰ چندین برابر کشورهای در حال توسعه بوده است و این میزان در سال ۲۰۰۰ به بالاترین حد خود نیز رسید و ۲۰ برابر شد.

یکی از کشورهایی که وضعیت اقتصاد در آن اصلا تعریفی و خوب نبود مکزیک بود و همین باعث شد مشاغلی که در این کشور به صورت خانگی شروع به کار کرده بودند از بین بروند و دستمزد کارگران کم شود همچنین زیان بسیار زیادی در بخش کشاورزی این کشور را فرا گرفت.

همین اقتصاد ضعیف باعث شد مردم فقیر و روستانشین دچار مشکلات زیادی شوند و فشار بسیار زیادی را تحمل کنند. با ورود اجلاس آنکتاد و کمک مردم در کشور مکزیک رشد اقتصادی ایجاد شد و امید به زندگی در بین مردم ایجاد گردید و اکنون مکزیک یکی از کشورهای توسعه یافته است.

البته لازم است در بعضی از بخش ها بین المللی و ملی تجدید نظرهایی صورت گیرد و بازبینی در تصمیمات انجام شود. در برهه ای از زمان ممکن است رشد اقتصادی کند شود و با خصوصی سازی و آزادسازی سرمایه می توان این کندی را جبران نمود و کمک زیادی به کشورهای در حال توسعه کرد تا اقتصاد خوبی داشته باشند.

در اجلاس آنکتاد تجویز دستورالعملها و سیاستهای یکسان برای ایجاد توسعه کاملا رد شده است و برای هر کشوری با توجه به خود همان کشور دستورالعمل هایی صادر می گردد. دولت ها باید محیطی مناسب را برای توسعه ایجاد کنند و باعث سرمایه گذاری در کشور خود شوند.

سرمایه گذاری بخش خصوصی باعث ایجاد رشد اقتصادی در کشور می شود. رشد اقتصادی نقش حیاتی برای هر کشور دارد و باعث آبادانی آن کشور می شود پس باید به آن اهمیت زیادی داد.

امروزه کشورهای در حال توسعه سهم زیادی از تجارت جهانی را به خود اختصاص داده اند و روز به روز این سهم را افزایش می دهند. البته این رشد در کشورهای در حال توسعه محدود است و کم کم باید با برنامه درست به این چرخه وارد شوند.

در آسیای شرقی بیشتر از ۷۰ درصد مصنوعات تولید می شود و می تواند بیشتر اقلام مورد نیاز کشورهای پیشرفته را تولید کند و باعث رشد تجارت خود شوند.

البته باید این را هم در نظر گرفت که توسعه صادرات در کشورهای در حال توسعه به معنی افزایش تولید ناخالص داخلی نیست و بیشتر برای افزایش کیفیت زندگی و رشد اقتصادی است تا مردم در این کشورها در رفاه و آسایش زندگی کنند.

البته در کشورهای فقیر مثل آفریقا صادرات کم است و بسیار به منابع غیر نفتی وابسته اند و همین باعث شده در زمینه اقتصادی رشد زیادی نکنند و پیشرفت کمی داشته باشند باید به پیشرفت در این کشورها هم کمک نمود.

خبرهای مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا