آینده اقتصادی آسیای مرکزی در ۲۰۲۴ نشست ژنو

نشست ژنو که در حال حاضر برگزار شده است، به منظور بررسی تقویت همکاری‌های تجاری و اقتصادی در آسیای مرکزی بوده است. در این نشست، نمایندگان و اعضای برنامه ویژه سازمان ملل متحد برای اقتصادهای آسیای مرکزی به همراه نمایندگان دیگر سازمان‌های بین‌المللی حضور داشتند.

یا موضوعاتی مانند تقویت همکاری‌های تجاری و اقتصادی منطقه‌ای در چارچوب برنامه ویژه سازمان ملل متحد برای اقتصادهای آسیای مرکزی و دستور کار آن برای سال ۲۰۲۴ مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

این نشست در ژنو به هدف توسعه همکاری و اتحادیه کشورهای آسیای مرکزی با منافع مشترک برگزار شده است.

برنامه ویژه سازمان ملل متحد برای اقتصادهای آسیای مرکزی، که با نام “اسپکا” شناخته می‌شود، در سال ۱۹۹۸ تأسیس شده است. این برنامه به منظور تقویت همکاری و تعزیز توسعه اقتصادی در منطقه آسیای مرکزی تشکیل شده است و عضویت در آن برای کشورهای خودکفا با منافع مشترک متحد است.

اولین نشست سران این برنامه در سال ۲۰۲۳ در شهر باکو برگزار شد.

نشست “ژنو” همچنین به عنوان یک فرصت برای نمایش تعهد کشورهای آسیای مرکزی به توسعه اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد روابط تجاری بین المللی در این منطقه مهم است. این نشست‌ها می‌توانند به تقویت تعاملات اقتصادی و تجاری در آسیای مرکزی کمک کنند و منجر به رشد و توسعه پایدار در این منطقه شوند

منبع :
وب سایت خبری فاری نیوز

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا