وصول بدهی‏‏‏‌ بدهکاران صنعت گاز

نماینده شرکت ملی گاز ایران، به اهمیت وصول بدهی مشترکان برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای کشور و تأمین رفاه عمومی با تأکید بر رویکرد جهادی توجه کرده است

در این گزارش اعلام شده است که معاون وزیر نفت در امور گاز، بر اهمیت وصول بدهی مشترکان با تأکید بر رویکرد جهادی تاکید کرده است. او این موضوع را به عنوان اقدامی مهم برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای کشور و رفاه عمومی دانسته است.

در نشست کارگروه ویژه وصول مطالبه‌ها، مجید چگنی، نماینده شرکت ملی گاز ایران، به نقش مهم وصول بدهی مشترکان برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای کشور و تأمین رفاه عمومی با تأکید بر رویکرد جهادی توجه کرده است.

او بیان کرده است که تأمین منابع مالی برای ارائه مستمر خدمات دولت و رونق اقتصادی کشور، به وصول مطالبات وابسته است. همچنین، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزوده است که مدیران عامل شرکت‌های گاز استانی به عنوان رئیس کارگروه وصول مطالبه‌ها در استان و مدیران مالی این شرکت‌ها به عنوان دبیر کارگروه، باید به تحقق وصول مطالبه‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند.

سیدمحمدحسین حسینی، مدیر مالی شرکت ملی گاز ایران نیز در گزارش خود به فرآیند وصول مطالبه‌ها و اقدامات مالی شرکت ملی گاز ایران در این زمینه اشاره کرده است.

خبرهای مشابه

همچنین، مسلم رحمانی، مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، افزوده است که وصول مطالبه‌ها و بهینه‌سازی مصرف از اولویت‌های شرکت ملی گاز ایران است و در این فرآیند با سختی‌ها و مشکلاتی همراه است.

در این نشست، مدیران‌عامل شرکت‌های گاز استانی نیز، به علاوه ارائه گزارشی از وضع وصول مطالبه‌ها در حوزه ماموریتشان، پیشنهادهایی برای تسهیل در این فرآیند ارائه کرده‌اند.

منبع :
وب‌سایت خبری دنیای اقتصاد

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا