مسکن برای اردبیل

خبر خوش مسکن برای استان اردبیل در سال 1403

استاندار اردبیل در یک بازدید اظهار داشت: در سال جاری، ۱۵ هزار واحد از نهضت ملی مسکن در مناطق شهری و ۸ هزار واحد نیز در مناطق روستایی استان به پایان می رسد و به متقاضیان تحویل داده می شود. سیدحامد عاملی در جریان بازدید از روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرک شهید سلیمانی اردبیل که به عنوان بزرگ‌ترین شهرک نهضت ملی مسکن کشور شناخته می‌شود، اعلام کرد که از سال گذشته، برنامه‌ریزی برای احداث واحدهای مسکن برای ۳۰ هزار نفر در استان اردبیل در قالب طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده است.

وی افزود که مشکل اصلی در این پروژه در استان اردبیل تامین زمین مورد نیاز بود که در سال گذشته ۶۴۰ هکتار زمین به شهرهای استان اختصاص یافت و زمین مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تأمین شد. استاندار اردبیل اظهار کرد که پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان اردبیل پیشرفت خوبی داشته و تا پایان سال جاری، ۱۵ هزار واحد در شهرها و ۸ هزار واحد هم در روستاهای استان کامل و به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.

وی افزود که برخی از پروژه‌ها که تأمین زمین مورد نیاز آنها با تاخیر مواجه شده بود، به تدریج تکمیل و به متقاضیان تحویل داده خواهند شد. به گفته عاملی، استان اردبیل در اجرای طرح نهضت ملی مسکن به ترتیب رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

در طرح نهضت ملی مسکن، مشارکت تأمین‌کنندگان مختلفی وجود دارد. این تأمین‌کنندگان شامل بانک‌ها و مؤسسات مالی، سازمان مسکن و شهرسازی، سازندگان و مجریان ساخت و ساز، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و سرمایه‌گذاران خصوصی می‌شوند.

همکاری و مشارکت این تأمین‌کنندگان در تأمین منابع مالی، زمین، تسهیلات و اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای تسهیل و تسریع در فراینپیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان اردبیل مثبت است و تا پایان سال جاری تعداد قابل توجهی واحد مسکن در مناطق شهری و روستایی استان به متقاضیان تحویل داده خواهد شد. تأمین زمین مورد نیاز برای این پروژه‌ها نیز در سال گذشته انجام شده است.

همکاری تأمین‌کنندگان مختلف، از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی، سازمان مسکن و شهرسازی، سازندگان و مجریان ساخت و ساز، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و سرمایه‌گذاران خصوصی، در تأمین منابع مالی و اجرای طرح نهضت ملی مسکن نقش مهمی ایفا می‌کند. استان اردبیل در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

همکاری تأمین‌کنندگان مختلف، از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی، سازمان مسکن و شهرسازی، سازندگان و مجریان ساخت و ساز، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و سرمایه‌گذاران خصوصی، در تأمین منابع مالی و اجرای طرح نهضت ملی مسکن نقش مهمی ایفا می‌کند. استان اردبیل در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا