رئیس جمهور چین استوارنامه‌ سفیر طالبان را در سال ۲۰۲۴ دریافت کرد

رئیس جمهور چین استوارنامه‌ سفیر طالبان را در سال 2024 دریافت کرد

رئیس جمهور چین استوارنامه‌ سفیر طالبان را در سال ۲۰۲۴ دریافت کرد

دکمه بازگشت به بالا