رتبه تهران در کیفیت زندگی بین ۱۰۰۰ شهر جهان

در یک سری تحقیقات انجام شده به گزارش آکسفورد اکونومیکس تهران رتبه 745 را از لحاظ کیفیت زندگی بین 1000 شهر بدست آورد.

بر اساس گزارش «آکسفورد اکونومیکس»، این موسسه ۱۰۰۰ شهر بزرگ از ۱۶۳ کشور جهان را بر اساس شاخص کیفیت زندگی مورد بررسی قرار داده است. معیارهای مورد بررسی در این شاخص شامل درآمد خانوارها، هزینه مسکن، نابرابری اجتماعی، امید به زندگی و سرعت اینترنت بوده است.

در این رتبه‌بندی، شهرهای سوئیس و فرانسه بیشترین سهم را از لحاظ شاخص کیفیت زندگی در جهان به دست آورده‌اند.

تهران توانسته در محور سرمایه انسانی با رتبه ۸۰ بهترین عملکرد را در بین سایر محورها داشته باشد. همچنین از نظر شاخص اقتصاد، رتبه ۳۰۶ را در جهان به دست آورده است. ولی در دیگر شاخص‌ها مانند کیفیت زندگی و محیط‌زیست به ترتیب رتبه های ۷۴۵ و ۷۷۷ را کسب کرده است. پایین‌ترین عملکرد تهران نیز در شاخص حکمرانی دولت بوده که در رتبه ۹۲۸ قرار گرفته است.

شهر گرونوبل در فرانسه با امتیاز کامل ۱۰۰ در صدر این رتبه بندی قرار دارد. کانبرا در استرالیا با امتیاز ۹۹.۸ در رتبه دوم و برن در سوئیس با امتیاز ۹۹.۷ در رتبه سوم قرار گرفته اند.

خبرهای مشابه

سایر شهرهای برتر عبارتند از: برگن در نروژ (۹۸.۵)، بازل در سوئیس (۹۷.۵)، لوکزامبورگ (۹۷.۰)، ریکیاویک در ایسلند (۹۴.۴)، زوریخ در سوئیس (۹۴.۱)، گنت در بلژیک (۹۳.۵) و نانت در فرانسه (۹۲.۵).

این رتبه بندی نشان می دهد که این شهرها از شرایط بسیار مناسبی از نظر درآمد، هزینه مسکن، برابری اجتماعی، امید به زندگی و سرعت اینترنت برخوردارند و به همین دلیل در زمره بهترین شهرها از نظر کیفیت زندگی قرار گرفته اند.

منبع :
وب‌سایت خبری آکسفورد اکونومیکس

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا