گلرنگ هلدینگ، یک شرکت نگهدارنده، اعالم کرد که ۷۰ درصد از سهام
شرکت تپسی، تاکسی اینترنتی معروف، را در فرابورس خریداری کرده است.
مدیرعامل تپسی درباره این معامله اطالع داد.


طبق گزارشات، شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس، صاحب تپسی، در
روزهای ۱۵ و ۱۶ بهمن ماه، حدود ۷۰ درصد از سهام خود را در چهار بلوک
معامله فروخت.


میالد منشیپور، با انتشار ویدئویی در حساب شخصی خود در ایکس، اعالم کرد
که تپسی وارد مرحله جدید و بزرگتری از توسعه خود شده است و همراه با یک
حامی قدرتمند در این مسیر خواهد بود.

او افزود که تپسی توانسته است در اکوسیستم استارتاپی کشور، مسیر جدیدی را باز کند و با ورود به بورس به
عنوان اولین استارتاپ، اکنون به عنوان اولین کسبوکار در این رده،
سرمایهگذارانش را به نتیجه سرمایه گذاری هایشان برساند.

او بر این امید است که این موضوع سایر سرمایهگذاران را به انگیزه ورود به اقتصاد دیجیتال کشور
تشویق کند.
منشیپور همچنین اعالم کرد که با این تغییرات، او نیز از ترکیب سهامداران تپسی خارج خواهد شد.

منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید