ضرر اوپک از افزایش واردات نفت روسیه در هند

سهم روسیه و کشورهای خاورمیانه در واردات نفت هند در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۳:

روسیه برای دومین سال متوالی، بزرگترین صادرکننده نفت به هند شد و سهم خود را به حدود ۳۵% از کل واردات نفت هند رساند.

سهم نفت خاورمیانه در واردات نفت هند به ۴۶% کاهش یافت که پایین‌ترین رکورد از سال ۲۰۰۲-۲۰۰۱ است. در سال قبل این سهم ۵۵% بود.

کاهش سهم نفت خاورمیانه به دلیل افزایش ۵۷% در واردات نفت هند از روسیه بوده است.

قیمت بالاتر نفت عربستان سعودی و کاهش عرضه از کویت نیز در کاهش سهم اوپک از واردات نفت هند نقش داشته است.

علیرغم ثابت ماندن حجم کل واردات نفت هند، هزینه آن حدود ۱۶% کاهش یافته و به ۱۳۲.۴ میلیارد دلار رسیده است.

منبع :
وب سایت خبرگزاری ایسنا

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا