صادرات محصولات شیلاتی به ۲۱۰ هزار تن رسید

صادرات محصولات شیلاتی در سالی که گذشت و سال جدید مورد بررسی قرار گرفت

درباره صادرات محصولات شیلاتی، سید حسینی اعلام کرد که در سال گذشته ۲۱۰ هزار تن محصولات شیلاتی با ارزش ۶۵۰ میلیون دلار به ۶۷ کشور صادر شده است. محصولات صادراتی شامل تخم چشم زده ماهی، غذای آبزیان و خاویار پرورشی است.

او بیان کرد که خاویار صادراتی از محل پرورش ماهی خاویاری در ۲۲ استان کشور تأمین می‌شود و بالغ بر ۲۱ تن خاویار استخراج شده است.

سید حسینی دربارهٔ جهش تولید ماهیان گرمابی در سال گذشته اشاره کرد و گفت که تولید ماهیان گرمابی در سال ۱۴۰۲ از ۵ هزار تن به ۳۷ هزار تن افزایش یافته است. همچنین، با وجود بروز بیماری در مزارع میگو، تولید ماهیان گرمابی در سال گذشته بیش از ۵۰ هزار تن بوده است و این تولیدات سایر محصولات آبزی پروری را که صادرات میگو را کاهش می‌دهد، جبران کرده است و صادرات آبزیان در سال ۱۴۰۲ به ۲۱۰ هزار تن رسیده است.

دربارهٔ برنامه‌های سازمان شیلات برای افزایش صادرات محصولات شیلاتی در سال ۱۴۰۳، سید حسینی اظهار داشت که ثبت و رهگیری کلیه محصولات شیلاتیبازنویسی شده:

خبرهای مشابه

سید حسین حسینی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران، در حاشیه بازدید از نمایشگاه اکسپو، اعلام کرد که در سال گذشته حجم صادرات محصولات شیلاتی ایران به ۶۷ کشور، به مقدار ۲۱۰ هزار تن با ارزش ۶۵۰ میلیون دلار رسیده است.

او اظهار داشت که صنعت شیلات یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم در حوزه سرمایه‌گذاری و ارزآوری است و در سال گذشته، حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این بخش انجام شده است که بیشتر آن توسط بخش خصوصی انجام شده است.

سید حسینی بیان کرد که تنوع محصولات صادراتی شامل تخم ماهی، غذای آبزیان و خاویار پرورشی است. او افزود که خاویار صادراتی ایران از محل پرورش ماهی خاویاری در ۲۲ استان کشور تأمین می‌شود و در سال گذشته بیش از ۲۱ تن خاویار استخراج شده است./p>

درباره رشد تولید ماهیان گرمابی، سید حسینی اعلام کرد که در سال گذشته، حجم تولید این نوع ماهیان از ۵ هزار تن به ۳۷ هزار تن افزایش یافته است. همچنین، با وجود بروز بیماری در مزارع میگو، تولید ماهیان گرمابی در سال گذشته بیش از ۵۰ هزار تن بوده است و این تولیدات سایر محصولات آبزی پروری را که صادرات میگو را کاهش می‌دهد، جبران کرده است. در نتیجه، صادرات آبزیان ایران در سال گذشته به ۲۱۰ هزار تن می‌رسد.

در آخرین بخش گفتگو، سید حسینی به برنامه‌های سازمان شیلات برای افزایش صادرات محصولات شیلاتی در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد. طبق این برنامه، سازمان شیلات در حال ثبت و رهگیری کلیه محصولات شیلاتی است و برنامه‌ریزی برای استانداردسازی و افزایش صادرات انجام می‌شود.

منبع :
خبرگزاری مهر

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا