هفته گذشته، بودجه موقت وزیر اقتصاد هند، نیرمال سیتارامان، نشاندهنده
نزدیکترین پیشرفتها و دستاوردهای دولت هند در طول دهه گذشته بود.


سیتارامان در این بودجه، اقداماتی را ارائه داد که قبل از برگزاری انتخابات
سراسری که چند ماه دیگر در هند برگزار خواهد شد، به نمایش گذاشته شد.


تجزیه و تحلیل این بودجه، الگوهای در حال تغییر در اقتصاد هند را نشان
میدهد. در یک گزارش منتشر شده در الجزیره در تاریخ 5 فوریه، سامیا روی،
تحلیلگر اقتصادی، اعالم کرد که سیتارامان یارانه های غذایی را با کاهش 3.3
درصدی، از 2.12 تریلیون روپیه (25.5میلیارد دالر) در سال مالی جاری به
2.05 تریلیون روپیه (24.6میلیارد دالر)در سال 2025 کاهش داد. همچنین،
یارانه کود نیز کاهش یافت و در عین حال، مخارج سرمایهای در حدود 1.3
تریلیون روپیه (15.6میلیارد دالر)حفظ شد.


این کنترل بر مخارج به سیتارامان اجازه داد تا اعالم کند که کسری مالی در سال
مالی منتهی به مارس ،درصد خواهد بود که کمتر از انتظارات بازار
(حدود 5.3تا 5.4درصد)است. سومان بانرجی، مدیر ارشد سرمایهگذاری در
صندوق تامینی جهانیHedonova، اظهار داشت: “کسری مالی یکی از مسائل
شگفتانگیز در این بودجه بود. این کمتر از آن چیزی بود که ما انتظار داشتیم.”


بانرجی افزود: کاهش یارانهها همچنین نشاندهنده “تغییر حرکت هند از
کشاورزی به تولید” است.

652af1b54ba59

دولت پیش از این اعالم کرده بود که با ارائه غذای رایگان به الیههای فقیر جامعه، آنها را در برابر افزایش قیمت مواد غذایی محافظت میکند.

سیتارامان در سخنرانی خود اعالم کرد که متوسط درآمد واقعی
50درصمتأسفانه، متن شما ناقص است و به طور کامل قابل فهم نیست. لطفاً متن
خود را کامل کنید و سوال خود را توضیح دهید تا بتوانم به شما کمک کنم .

لینک خبر

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید