در سال های گذشته طرح تجهیز و نوسازی ماشین آالت صنایع چوب و کاغذ مازندران با حمایت بانک
ملی ایران
به عنوان سهمدار معرفی شد و به زودی اجرا خواهد شد.

امید نیکنژاد، مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران همراه با قدردانی از حمایت بانک ملی
ایران و شرکت آینده پویا اظهار امیدواری کرد که با این اقدام طرح نوسازی با افزایش ظرفیت و
بهینهسازی ماشینآالت خطوط تولیدی کارخانه کاغذ مازندران به زودی انجام پذیرد.


به گزارش “دنیای اقتصاد”سرمایه گذاری 3 میلیون یورویی این بانک و هلدینگ آینده پویا به عنوان
یکی از شرکتهای زیرمجموعه بانک ملی ایران از شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران در راستای
حمایت از تولید و اشتغال صورت گرفته است.

منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید