با توجه به گزارش مرکز آمار، تورم فصلی در بخش صنعت و معدن در پاییز امسال کاهش یافته است.

در بخش معدن، تورم فصلی در فصل پاییز به ۸/۱۰ درصد رسیده است که نسبت به تابستان (۹ درصد) و بهار (۱۳ درصد) کاهش یافته است. همچنین، تورم نقطه به نقطه در بخش معدن از ۵۶/۵ درصد در تابستان به ۵۶/۲ درصد در پاییز کاهش یافته است. با این حال، تورم سالیانه در این بخش از ۳۵/۷ درصد در تابستان به ۴۷ درصد در پاییز افزایش یافته است.

در بخش صنعت نیز، تورم فصلی در پاییز به ۲/۳ درصد رسیده است که نسبت به تابستان (۷/۱ درصد) و بهار (۹/۳ درصد) کاهش یافته است. همچنین، تورم نقطه به نقطه در بخش صنعت از ۳۷/۶ درصد در تابستان به ۳۵ درصد در پاییز کاهش یافته است. با این حال، تورم سالیانه در این بخش از ۲۹/۲ درصد در تابستان به ۳۱/۹ درصد در پاییز افزایش یافته است.

منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید