تایید آمار رئیس سازمان برنامه توسط صندوق بین‌ المللی پول

اقتصادهای همسایه سرزمین‌های اشغالی فلسطین به دلیل درگیری‌ها در غزه، با کاهش درآمدهای گردشگری روبرو شده‌اند.

رئیس صندوق بین‌ المللی پول در اظهارات اخیر اعلام کرد که علیرغم دورنمای قابل توجه و تاب آوری اقتصاد جهانی، اقتصادهای خاورمیانه به دلیل کاهش تولید نفت و جنگ در غزه، از پیش‌بینی‌های رشد عقب‌تر هستند.

به گزارش ایسنا، در گزارش اقتصادی منطقه‌ای ماه گذشته، صندوق بین‌ المللی پول پیش‌بینی خود را از رشد تولید ناخالص داخلی خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری به ۲.۹ درصد کاهش داده است. این کاهش جزئیاً به دلیل کاهش کوتاه‌مدت تولید نفت و نیز جنگ در غزه رخ داده است.

رئیس صندوق بین‌ المللی پول، در مجمع مالی عرب در دبی، اظهار داشت که اقتصادهای همسایه سرزمین‌های اشغالی فلسطین به دلیل درگیری‌ها در غزه، با کاهش درآمدهای گردشگری روبرو شده‌اند.

همچنین، وقایع دریای سرخ نیز بر هزینه‌های حمل و نقل جهانی تأثیر گذاشته است و این عوامل باعث تشدید چالش‌های اقتصادی خاورمیانه شده‌اند.

صندوق بین‌ المللی پول به تدریج لغو یارانه‌های انرژی را به عنوان جایگزینی پیشنهاد داده است. بر اساس تحلیل‌های این صندوق، لغو تدریجی یارانه‌های انرژی می‌تواند حدود ۳۳۶ میلیارد دلار صرفه‌جویی در خاورمیانه را به همراه داشته و به بهبود هزینه‌های اجتماعی کمک کند.

همچنین، رئیس صندوق بین‌ المللی پول بیان کرده است که حذف یارانه‌های انرژی همچنین می‌تواند به کاهش آلودگی محیطی منطقه کمک کند و به بهبود شرایط اقتصادی منطقه کمک نماید.

طبق گزارش رویترز، یارانه‌های سوخت فسیلی در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۹ درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه را تشکیل می‌دهد.

صندوق بین‌ المللی پول توصیه کرده است که یارانه‌های انرژی به تدریج لغو شوند و به جای آن، حمایت هدفمند صحیح است که رئیس صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که اقتصادهای خاورمیانه به دلیل کاهش تولید نفت و جنگ در غزه از پیش‌بینی‌های رشد عقب‌تر هستند، در حالی که دورنمای اقتصاد جهانی به طرز شگفت انگیزی تاب آور مانده است.

طبق گزارش صندوق بین‌ المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری به ۲.۹ درصد کاهش یافته است. این کاهش جزئیاً به دلیل کاهش کوتاه‌مدت تولید نفت و نیز جنگ در غزه رخ داده است.

رئیس صندوق بین‌ المللی پول، در مجمع مالی عرب در دبی، اظهار داشت که اقتصادهای همسایه سرزمین‌های اشغالی فلسطین به دلیل درگیری‌ها در غزه با کاهش درآمدهای گردشگری روبرو شده‌اند. وقایع دریای سرخ نیز بر هزینه‌های حمل و نقل جهانی تأثیر گذاشته است و این عوامل باعث تشدید چالش‌های اقتصادی خاورمیانه شده‌اند.

صندوق بین‌ المللی پول توصیه می‌کند که یارانه‌های انرژی به تدریج لغو شوند و به جای آن، حمایت هدفمند به اقتصادهای منطقه ارائه شود.

این تدابیر در نهایت می‌توانند منجر به صرفه‌جویی تا ۳۳۶ میلیارد دلار در خاورمیانه شده و بهبود هزینه‌های اجتماعی را به همراه داشته باشند. همچنین، حذف یارانه‌های انرژی می‌تواند به کاهش آلودگی محیطی و بهبود شرایط اقتصادی منطقه کمک کند.

بنابراین، صندوق بین‌المللی پول به علت کاهش تولید نفت و درگیری‌ها در غزه، رشد اقتصادهای خاورمیانه را عقب‌تر از پیش‌بینی‌ها بررسی کرده است.

منبع :
وب سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا