آسیا موتور محرک رشد اقتصاد جهان در ۲۰۲۳

آسیا سهم بزرگی از رشد اقتصادی جهانی را به پیش می برد، در شکل زیر سهم در رشد سه ماهه جهانی سال به سال به درصد را مشاهده می کنید، که طبق آنالیز‌ها و تحقیقات بیشترین سهم ازان چین می‌باشد.

چین به تنهایی توانسته تا ۳۰درصد از اقتصاد جهان را به خود اختصاص دهد بعد از آن هند و در آخر بقیه‌ی کشورهای آسیا سهم خود را در این چرخه‌ی اقتصادی به نمایش می‌آورند.

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا