...

نگرانی روس ها از رشد بیش از حد روبل

افزایش سریع ارزش روبل روسیه می‌تواند در آینده برای اقتصاد این کشور مخاطره آمیز باشد. نرخ کنونی مبادله ارزی روبل در بلند مدت مشکل ساز است زیرا نرخ موثر مبادله آن ۴۰ درصد۰ بالاتر از ۵ سال گذشته است. ارزش روبل در ماه آوریل و پس از آغاز درگیری نظامی روسیه با اوکراین سقوط کرد و حتی تا ۱۳۰ روبل در برابر دلار ریخت اما حالا در پی اجرای برخی سیاست‌های حمایتی از سوی بانک مرکزی و دولت روسیه به بالاترین میزان طی چند سال گذشته رسیده و رقم‌های زیر ۶۰ روبل در برابر دلار را هم به ثبت

منبع :
وب سایت خبری فارس نیوز

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.