از این به بعد بدون صف خودرو بخرید

سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به برنامه افزایش تولید خودرو، صف خرید خودرو در نیمه دوم امسال برداشته خواهد شد.

به گزارش صدای بورس، آقای احمد آقایی، سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت ،معدن و تجارت، درباره وضعیت تولید خودرو در سال جاری که با عنوان “جهش تولید با مشارکت مردم” نامگذاری شده است، توضیح داد:

وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامهای برای افزایش جهشی تولید خودرو در نظر دارد. براساس این برنامه، قرار است تولید خودرو در سال جاری نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد افزایش یابد.

در سال گذشته ،یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده است. طبق برنامه ریزیهای انجام شده، قرار است تولید خودرو در سال جاری به یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه برسد. این افزایش قابل توجه در تولید خودرو ،یک جهش تولید معنادار خواهد بود.

همچنین، آقای آقایی اظهار کرد که با توجه به این برنامه افزایش تولید خودرو، صف خرید خودرو در نیمه دوم امسال برداشته خواهد شد.

منبع :
وب‌سایت خبرگزاری صدای بورس

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا