۵ چالش مهم آینده از نظر دانشمندان

مجمع جهانی اقتصاد نظر دانشمندان و اندیشمندان علوم مختلف را در خصوص ۵چالش عمده آینده را گردآوری و پیش بینی کردند.

این چالش‌ها عبارت بودند از:

  • – محیط زیستی
  • – ژئوپولتیکی
  • – اجتماعی
  • – تکنولوژیکی
  • – اقتصادی

طبق نظر این اندیشمندان، اصلی ترین چالش دو سال آینده اطلاعات نادرست و غلطی است که برای گمراه کردن  افکار عمومی ایجاد می شوند.

محیط زیست طی ۱۰ سال آینده با چالش های بیشتری مواجه خواهد شد که از دو به پنج چالش افزایش پیدا میکند.

در آینده نزدیک انسان با دستکاری در محیط زیست، حیات بشری را با خطر جدی روبرو خواهد کرد. از طرفی نیز با ورود هوش مصنوعی به دنیای زیست انسانی، می بایست منتظر پیامدهای ناگوار آن نیز هم باشیم.

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا