مبلغ عیدی ۱۴۰۳ کارگران و زمان واریز

رئیس اتحادیه کارگران اعلام کرد حداقل عیدی کارمندان  10میلیون و ۶۰۰هزار تومن است و حداکثر عیدی کارگران ۱۵میلیون و ۹۰۰ هزارتومن است وی همچنین افزود کارفرمایانی که از نقدینگی برخوردارند عیدی را با حقوق بهمن ماه پرداخت می کنند..

تسنیم عیدی سال ۱۴۰۳ کارگران که در بهمن یا اسفند ۱۴۰۲ دریافت می‌کنند ، با توجه به مصوبه امسال شورای عالی کار، حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲ ، به ترتیب ۱۰۶.۱۶۵.۶۸۰ ریال و ۱۵۹.۲۴۸.۵۲۰ ریال است.

کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد،‌به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

منبع :
وب سایت خبری دنیای اقتصاد

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا