قانون جدید صدور حکم تخلیه مستاجر سال ۱۴۰۳ اعلام شد

قانون صدور حکم تخلیه مستاجر در سال جدید دچار تغییراتی شده و دستور تخلیه فوری در برخی قراردادها وجود ندارد.

دستور تخلیه فوری در برخی از قراردادهای اجاره ممکن است وجود نداشته باشد و در انتهای مدت اجاره، صاحب‌خانه باید با ارائه دادخواست به شورای حل اختلاف یا دادگاه محل وقوع ملک، برای تخلیه واحد مستأجر مراجعه کند.

درباره دستور تخلیه فوری، باید توجه داشت که طبق ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، اگر قرارداد اجاره توسط دو شاهد امضا نشده باشد یا قرارداد با ذکر مدت در دو نسخه تنظیم نشده باشد، تخلیه فوری در این موارد اعمال نمی‌شود.

در کل، حکم تخلیه مستأجر براساس سه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ و قانون مدنی اعمال می‌شود.

صاحب‌خانه (موجر) می‌تواند در شرایط خاصی شکایت خود را علیه مستأجر کند و درخواست حکم تخلیه را از دادگاه یا شورای حل اختلاف مطرح کند، در صورتی که مستأجر مطابق با تعهدات قراردادی خود به پرداخت اجاره نپرداخته باشد.

یکی از مراحل مهم در اقدام به تخلیه مستأجر، تنظیم دادخواست در دفتر خدمات قضایی است. پس از دریافت حکم تخلیه، تخلیه واحد مستأجر توسط نیروی اجرای احکام یا کلانتری محل انجام می‌شود.

دستور تخلیه مستأجر ۱۴۰۳

درباره دستور تخلیه مستأجر ۱۴۰۳ باید گفت که طبق قرارداد اجاره، هر دو طرف (موجر و مستأجر) باید به تعهدات خود در قرارداد عمل کنند، زیرا قانون مدنی طرفین را ملزم به اجرای تعهدات قراردادی خود می‌کند.

اما گاهی اوقات، طرفین ممکن است نقض تعهدات خود را به وجود آورند… برای دریافت دستور تخلیه مستأجر، لازم است مدارکی مانند شناسنامه و قرارداد اجاره را آماده کنید. پس از تهیه مدارک، باید به دفتر قضایی مراجعه کرده و دادخواستی برای دریافت دستور تخلیه تنظیم کنید.

مهلت:

مهلت قانونی برای تخلیه مستأجر پس از صدور دستور تخلیه، بسته به قوانین و مقررات کشور و تشریعات مربوطه متفاوت است. در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶، مهلت تعیین شده برای تخلیه مستأجر یک ماه پس از صدور دستور تخلیه است.

اما در برخی موارد، این مهلت ممکن است توسط دادگاه تمدید شود و به دلایلی مانند عدم توفر محلی برای اقامت مستأجر بعد از تخلیه، مهلت بیشتری تعیین شود.

در هر صورت، پس از انقضای مهلت قانونی، صاحب‌خانه می‌تواند با استفاده از نیروی اجرای احکام یا کلانتری، تخلیه مستأجر را انجام دهد.

مستأجر نیز موظف است در انتهای مهلت قانونی تخلیه شود و واحد را به صاحب‌خانه بازگرداند. در غیر این صورت، صاحب‌خانه می‌تواند از طریق ارائه شکایت به دادگاه یا شورای حل اختلاف، برای تخلیه مستأجر اقدام کند.

منبع :
وب‌سایت خبری اقتصاد100

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا