صادرات ۱۰۰ میلیون یورو از آلمان به ایران

در ژانویه ۲۰۲۳، مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا ۴۲۴ میلیون یورو گزارش شده بود.

در سال ۲۰۲۴ تا به حال، صادرات اسپانیا به ایران ۶۲% و ایتالیا ۱۳% افزایش داشته است. در عوض، صادرات آلمان به ایران بدون تغییر و در سطح ۱۰۰ میلیون یورو باقی مانده است.

در کل، مبادلات تجاری ایران با ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در ماه اول سال ۲۰۲۴ به ۳۸۰ میلیون یورو رسیده است. این رقم ۱۰% کمتر از ماه مشابه در سال ۲۰۲۳ بوده است.

در ژانویه ۲۰۲۳، مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا ۴۲۴ میلیون یورو گزارش شده بود.

از این آمارها مشخص می‌شود که هرچند برخی کشورهای اروپایی مانند اسپانیا و ایتالیا افزایش صادرات به ایران داشته‌اند، اما در مجموع مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در ماه اول سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است.

در ژانویه سال ۲۰۲۴، واردات اتحادیه اروپا از ایران به ۶۹ میلیون یورو رسیده که نسبت به ژانویه سال قبل ۱۵ درصد کاهش داشته است. در ژانویه سال ۲۰۲۳، کشورهای اروپایی ۸۰ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بودند.

همچنین صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ژانویه ۲۰۲۴ نیز با کاهش ۹ درصدی روبرو شده و به ۳۱۱ میلیون یورو رسیده است. در ژانویه سال ۲۰۲۳، صادرات کشورهای اروپایی به ایران ۳۴۴ میلیون یورو بود.

آلمان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در میان کشورهای اروپایی طی ژانویه ۲۰۲۴ بوده و ۳۸ درصد از کل تجارت ایران با اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده است. در این ماه، آلمان ۱۰۰ میلیون یورو کالا به ایران صادر و ۱۹.۷ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده است. صادرات آلمان به ایران نسبت به ژانویه سال قبل تغییری نداشته، اما واردات این کشور از ایران ۲۶ درصد کاهش یافته است.

صادرات اسپانیا به ایران ۶۲% افزایش یافته و از ۱۵.۴ میلیون یورو در ژانویه ۲۰۲۳ به ۲۵ میلیون یورو در ژانویه ۲۰۲۴ رسیده است.

صادرات ایتالیا به ایران نیز ۱۳% افزایش داشته و به ۴۳.۹ میلیون یورو رسیده است، در حالی که در ژانویه ۲۰۲۳ این رقم ۳۸.۸ میلیون یورو بود.

در مقابل، واردات برخی کشورها از ایران در این ماه تغییرات متفاوتی داشته است:

واردات آلمان از ایران ۲۶% کاهش یافته است.
واردات یونان از ایران ۳ برابر شده و به ۲.۳ میلیون یورو رسیده است.

واردات هلند از ایران تقریباً ۲ برابر شده و از ۳.۵ میلیون یورو در ژانویه ۲۰۲۳ به ۶.۸ میلیون یورو در ژانویه ۲۰۲۴ افزایش یافته است.

واردات رومانی از ایران ۴۷% افزایش داشته و به ۳.۴ میلیون یورو رسیده است.

واردات ایتالیا از ایران نیز حدود ۲% افزایش یافته و به ۱۲.۲ میلیون یورو بالغ شده است.

منبع :
وب سایت خبرگزاری تسنیم

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا