شرکت های نفتی و حمایت حقوقی مؤثر دولت از مدیران ۱۴۰۳

احمدنژاد اعلام کرد که توجه به نظام حقوقی و رعایت حقوق شرکت‌های نفتی از عوامل مؤثر در پویایی عملکرد آنها است و باید از اعمال مقررات مختلف و پرشمار بر آنها اجتناب شود.

شورای حقوقی صنعت نفتی” در گردهمایی “، منصور احمدنژاد، مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای وزارت نفت، تأکید کرد که حمایت حقوقی مؤثر دولت از مدیران شرکت‌های نفتی ضرورت دارد و باید با تصمیم‌های اجرایی هماهنگ شده و فرآیند خاصی برای رسیدگی به پرونده‌های مربوطه تدوین شود.

احمدنژاد اعلام کرد که توجه به نظام حقوقی و رعایت حقوق شرکت‌های نفتی از عوامل مؤثر در پویایی عملکرد آنها است و باید از اعمال مقررات مختلف و پرشمار بر آنها اجتناب شود. او همچنین بر لزوم ابقای این موضوع در تدوین اساسنامه شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و صنایع پتروشیمی تأکید کرد.

وی به اهمیت حاکمیت شرکتی در صنعت نفت اشاره کرد و بر اهمیت حفظ پویایی عملکرد شرکت‌های نفتی تاکید کرد. احمدنژاد حمایت حقوقی مؤثر از مدیران اجرایی صنعت نفت را ضروری دانست و از معاون حقوقی ریاست جمهوری درخواست کرد تا در سطح دولت نیز از مدیران شرکت‌های تابع وزارت نفت در قبال تصمیم‌های اجرایی آنها حمایت حقوقی مؤثری به عمل آورند.

وی همچنین با اشاره به تأثیر منفی احضار مکرر مدیران صنعت نفت بر قدرت تصمیم‌گیری آنها، تقاضا کرد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری فرآیند خاصی برای رسیدگی به پرونده‌های مدیران صنعت نفت تدوین کند و به تصویب برساند.

احمدنژاد به رعایت ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و استفاده از شرایط عمومی پیمان‌های صنعت نفت نیز تأکید کرد.

وی همچنین به ضرورت جذب نیروی انسانی نخبه در امور حقوقی صنعت نفت و نگهداشت نیروهای خبره و باتجربه در این زمینه اشاره کرد. او از مدیران عالی صنعت نفت و معاون حقوقی ریاست جمهوری درخواست کرد تا مشاغل امور حقوقی به‌عنوان مشاغل اختصاصی تلبه طور خلاصه، در گردهمایی “شورای حقوقی صنعت نفت” منصور احمدنژاد، مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای وزارت نفت، بر حمایت حقوقی از مدیران شرکت‌های نفتی تأکید کرده است.

او بر لزوم تصمیم‌های اجرایی هماهنگ و فرآیند خاصی برای رسیدگی به پرونده‌های مدیران صنعت نفت تأکید کرده و اهمیت حاکمیت شرکتی و حفظ پویایی عملکرد شرکت‌های نفتی را برجسته ساخته است. احمدنژاد همچنین از معاون حقوقی ریاست جمهوری درخواست کرده است که در سطح دولت نیز از مدیران شرکت‌های تابع وزارت نفت در قبال تصمیم‌های اجرایی آنها حمایت حقوقی مؤثری صورت گیرد.

همچنین، وی به رعایت قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و استفاده از شرایط عمومی پیمان‌های صنعت نفت اشاره کرده است.

خبرهای مشابه

همچنین بخوانید
بستن
دکمه بازگشت به بالا