در روز گذشته (جمعه 13 بهمن ماه) خبر استعفای خانم غایه ارکان نخستین رئیس کل بانک مرکزی زن
در ترکیه مورد توجه عموم قرار گرفت.


حفیظه غایه ارکان، شبکه ایکس (توئیتر سابق) اعالم کرد : به اینکه از 8 ژوئن 2023
ریاست بانک مرکزی را در اختیار داشتم افتخار میکنم و افزایش ذخایر ترکیه، شاخصهای
اقتصادی و وضعیت تورم نشانههایی از عملکرد موفق است.


وزیر مالیه دولت جدید اردوغان به دلیل حمایتهایشان در این دوره تشکر کرده است و گفته
دلیل اصلی استعفا رسیدگی به مسائل خانوادگی و به ویژه فرزندش بوده است.

وی فاتح کاراهان را به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی منصوب کرد و حفیظه غایه ارکان
را از این سمت برکنار کرد.

کاراهان قبلا معاون و بخشی از کمیته سیاست پولی تعیینکننده نرخ بهره از ژوئیه 2023
بود.

انتصاب کاراهان به عنوان سکاندار پولی نشان میدهد که محور سیاستی که توسط وزیر
مالیه محمد شمشک و خانم ارکان از ژوئن هدایت میشد، ادامه خواهد یافت.

منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید