روند نوآوری در ایران

علی سعدوندی

علی سعدوندی، اقتصاددان می‌گوید:
ما در برخی از زمینه‌ها اخیرا نوآوری داشتیم، نوآوری را پذیرفته‌ایم و عملکرد بسیار موفقی هم ثبت کرده‌ایم. به طور نمونه می‌توان به سطح سواد زنان اشاره کرد. وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد ۷۵ درصد از زنان ایران بی سواد مطلق بودند. یعنی حتی سواد مکتب خانه‌ای هم نداشتند و فقط ۲۵ درصد از زنان سواد داشتند اما اکنون درصد با سوادی دختران خیلی بالاتر است. بنابراین ما در مقابل موج جهانی نه تنها مقاومت نکردیم بلکه حتی جلوتر از تحول جهانیان حرکت کردیم.
مساله دیگری هم مانند تکنولوژی نانو را شاهد بودیم که وقتی این تکنولوژی در جهان شکل گرفت، ایران هم در این زمینه وارد شد و مشاهده کردیم که ایران هم جز کشورهای رده اول قرار گرفت. اما در برخی از زمینه‌ها ما مطلقا وارد عرصه جهانی نشدیم و حاضر نیستیم هیچ گونه ارتباطی را شکل دهیم، نمونه مشخص این مساله در زمینه علوم اقتصادی و مدیریتی است به طور کلی انقطاعی نسبت به دنیا وجود دارد و اصلا ارتباطی با دنیا وجود ندارد.
در این شرایط، تعداد زیادی از شرکت‌های دانش‌بنیان ما به صورت گروهی از کشور خارج شدند و مهاجرت کردند. این مسائل است باعث می‌شود بنظر برسد ما اولویت‌ها را درست نمیبینیم و ممکن است در این تحول جهانی جز عقب مانده ها به حساب بیاییم. به طور نمونه در زمینه کنترل تورم، عراق و افغانستان به مراتب از ما جلوتر هستند یعنی ممکن است یک روزی در زمینه تحول دیجیتال، ایران دست گدایی به سوی افغانستان دراز کند. هیچ گارانتی در دنیا وجود ندارد که اگر شما اشتباه متعددی را انجام دادید، عقب نمایند.
اما بخش خدمات در ایران سرکوب شده و به همین علت سعی بر رشد دادن بخش صنعت شده است. هم اکنون در آلمان که صنعتی ترین کشور دنیا به حساب می‌آید، ۸۰ درصد صنعت و ۲۰ درصد خدمات در اقتصاد آن وجود دارد. در ایران این نسبت ۵۰ درصد مربوط به خدمات است که باید گسترش پیدا کند و به خدمات صنعتی نیز سرایت کند. مواردی نظیر طراحی‌های صنعتی، بازاریابی و فروش، حسابداری، حسابرسی و تامین مالی و نهایتا برندینگ در زمینه خدمات صنعتی مطرح می‌شوند که هر یک نقش به سزایی در توسعه صنعت و خدمات صنعتی دارند.
بنابراین اولویت ما در توسعه دیجیتال و حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال ابتدا باید در حوزه خدمات شکل بگیرد، اما این خدمات در حوزه‌های صنعتی و بانکی و بیم‌های به درستی شناخته نمی‌شوند و نوابغ در این حوزه به دلیل عدم آزادی عمل، مهاجرت می‌کنند.

منبع :
مجله تخصصی اقتصاد، مدیریت و کارآفرینی "دروازه اقتصاد و کارآفرینی"
دکمه بازگشت به بالا