از دوران حاضر به عصر اطلاعات و اقتصاد دیجیتال یاد می کنند

از دوران حاضر به عصر اطلاعات و اقتصاد دیجیتال یاد می کنند

سرمقاله

ابراهیم شیخ

عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی

101
100

امروزه اقتصاد دیجیتال شکل برجسته‌ای از رشد اقتصادی و توسعه جامعه است. اقتصاد دیجیتال به وسیله کسب و کارهایی که از فناوری استفاده می‌کنند برای باز تصور کردن ارزش‌های موجود و یا ایجاد ارزش‌های جدید و تبادل الکترونیکی با یک اکوسیستم گسترده از شرکت‌ها و ارائه دهندگان خدمات مشخص می‌شود. رهبران کسب و کارهای دیجیتالی قسمت بزرگتری از فرصت را به دست می‌گیرند، ۶۰ درصد درآمد بیشتر تولید می‌کنند و در بازارهای وسیع و در حال گسترش به صورت تسریع شدهای شرکت می‌کنند. وقتی دیجیتالی شدن به نتیجه کسب و کار مدار شود، اتخاذ استراتژی یا تحول دیجیتال مدنظر قرار می‌گیرد. در اینجا نه تنها هدف این است که فناوری را به کسب و کار سنتی اضافه کنیم، بلکه ارائه خدمات، شرکای کسب و کار و سیستم توزیع را می‌بایست به طور کامل بازنگری کنیم. این به معنای یکپارچه‌سازی کسب و کار و فناوری است تا جایی است که آنها جدایی‌ناپذیر شده‌اند. اما این همچنین به معنای یکپارچه‌سازی واحدهای کسب و کار و تیم‌های فناوری و منابع انسانی است که با هدف مشترک یکپارچه شده‌اند. تحول دیجیتال با کسب و کار صورت می‌گیرد و نه به کسب و کار. رهبران کسب و کارهای دیجیتال این را درک کرده‌اند و در حال بدست آوردن ارزش افزوده آن هستند؛ آنها به فناوری به عنوان یک مرکز هزینه (مدل‌های سنتی TCO) فکر نمی‌کنند. برای آنها، فناوری رشد درآمد را حرکت میدهد و موقعیت آنها در بازار را تعیین می‌کند.
از نظر آنان یکی از دو چیزی که هرگز نباید کاسته و محدود شود، سرمایه‌گذاری روی تکنولوژی است. آنها معتقدند که سرمایه‌گذاری در فناوری به طور مستقیم برابر با درآمد بیشتر است. آنها از این طریق مرزهای کسب و کار را بهبود می‌بخشند، در حالی که همچنان رشد و نوآوری را شتاب می‌دهند. البته برای برخی یک چالش باقی مانده است آنهایی که در فناوری سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما بازگشت درآمد را در نتایج کسب و کار ندیده‌اند. این علامت‌گذاری در شرکت‌ها و کسب و کارهای پیرو که تبدیل به هزینه‌های بی‌کنترل مشاهده می‌شود. آنها زمانی دیجیتالی شدن را در راس برنامه‌های خود قرار داده‌اند که شرکت‌های پیشگام فرصت‌های بازار را بلعیده‌اند و متأسفانه فشار اکنون بسیار بیشتر بر پیروان است که متوجه شده‌اند که وقت ارزشمندی را از دست داده‌اند. لذا برخی پشیمان و از بازار حذف می‌شوند ولی تعدادی از کسب و کارهای پیرو به سرعت رویکردهای خود را ارزیابی می‌کنند، با درک وسیع و عمیق از وضعیت تکنولوژی و دست زدن به نوآوری‌های رادیکال نیاز به تمرکز بر هماهنگی کسب و کار و نتایج را تشخیص می‌دهند و از شرکا و ارائه‌دهندگان بیشتری کمک می‌گیرند. سپس می‌توانند مسیر را اصلاح کرده و خدمات جدیدی را ارائه و نوآورانه برای اقتصاد دیجیتال ارزش ایجاد کنند. در هر صورت، این سفر کامل بر اساس داشتن زیرساخت دیجیتال به صورت خودکار و روی یک پلتفرم کسب و کار می‌تواند ارائه خدمات را دوباره تصور کند، با شرکای اکوسیستم دیجیتال رشد و سیستم توزیع و انگیزه ذینفعان را بازنگری کنند. لازم به ذکر است انجام هر سه مورد می‌تواند به مزیت رقابتی محسوس تبدیل شود. این نوشتار در پی ترسیم ضرورت تحول دیجیتال در کسب و کارهای پیرو بود. هدف آن این است که یادآوری کند که اگر از آن دسته کسب و کارها هستید، تحول دیجیتال برای باقی ماندن شما در بازار واجد اهمیت بسیار است. در عین حال نباید از سرمایه گذاری مناسب و بهنگام در این زمینه و بکاری رویکردهای نوآورانه رادیکال اجتناب ورزید. توصیه پایانی نگارنده آن است که در این مسیر باید ضمن حفظ هوشیاری خود، تا کسب نتایج ارزشمند کسب و کاری صبوری پیشینه کنید.

منبع :
مجله تخصصی اقتصاد، مدیریت و کارآفرینی "دروازه اقتصاد و کارآفرینی"
همچنین بخوانید
بستن
دکمه بازگشت به بالا