تشریح مسایل اقتصادی به زبان ساده و عمومی‌

تشریح مسایل اقتصادی به زبان ساده و عمومی‌

بررسی جامع مسایل اقتصادی روز دنیا ‌مسایل اقتصادی پیش روی اقتصاد جهانی شامل چشم‌اندازهای رشد، تورم، رکود، تولید ملی، شاخص‌های قدرت خرید، ضریب فلاکت، نابرابری،...
واژگان اقتصادی

تعریف واژگان اقتصادی به زبان ساده

در تعریف واژگان اقتصادی به زبان ساده  در نظر داریم به برخی از مهمترین اصطلاحات رایج در علم اقتصاد اقتصاد بپردازیم، آشنایی با این...
معرفی بازارهای جهانی ارز، طلا، بورس و نفت و نوع کنش آنها

معرفی بازارهای جهانی ارز، طلا، بورس و نفت و نوع کنش آنها

تغییرات و نوسانات بازارهای مختلف از جمله بازار ارز بر دیگر بازارها اثرگذار است. هم چنین بازارهای جهانی ارز، طلا، بورس و نفت از...