کانادا ممنوعیت فعلی مالکیت مسکن خارجی را تمدید کرده است.

در پاسخ به نگرانیهای فزاینده در مورد مواجهه کاناداییها با چالشهایی در دسترسی به
مسکن مقرونبه صرفه، کانادا از تمدید دو ساله ممنوعیت فعلی مالکیت خارجی مسکن
کانادایی خبر داد.

به گزارش رویترز، کانادا با بحران مقرون به صرفه بودن مسکن مواجه است که دلیل آن
افزایش شمار مهاجران و دانشجویان بینالمللی است که به افزایش تقاضا برای واحدهای
مسکونی منجر شده است، آنهم در شرایطی که با افزایش هزینهها، ساخت و ساز واحدهای
مسکونی ُکند شده است .

کریستیا فریلند معاون نخست وزیر کانادا بر تعهد دولت به استفاده از تمام ابزارهای موجود
برای مقرون به صرفه کردن مسکن برای کانادایی ها تاکید کرد

منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید