ممنوعیت صادرات خرما و وضع عوارض ۵۰ درصدی

ممنوعیت صادرات خرما و وضع عوارض 50 درصدی

ممنوعیت صادرات خرما و وضع عوارض ۵۰ درصدی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا