به نقل از مصاحبه‌ی گریست با جوزف ونترز نشان میدهد که بازیافت برخی پلاستیک‌ها خطرناک خطر از بازیافت نکردنشان است. 

پس از بازیافت کردن برخی از پلاستیک‌ها آنها به مایکروپلاستیک تبدیل میشوند که بسیار خطرناک تر از پلاستیک‌ها هستند چون مایکروپلاستیک‌ها به قدری کوچک هستنند که با چشم غیرمسلح دیده نمیشوند و میتواند از طریق آب و غذا وارد بدن انسان شوند و آسیب های جبران ناپذیری به بار بیاورند چون پلاسنیک ها از بسیاری مواد شیمیایی ساخته شده‌اند و حتی امکان ایجاد آلودگی هوا از طریق مایکروپلاستیک‌‌ها وجود دارد، وی افزود بهترین راه پیشگیری از تولید پلاستیک‌هایی است که بعد از بازیافت به مایکروپلاستیک تبدیل میشوند.

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید