اقتصاد خرد شاخه ای از علم اقتصاد است که رفتار و عملکرد انسان ها و انتخاب هایشان را در سطح خرد و کوچک مطالعه و بررسی می کند.برای مثال بازار یک کالای خاص.ولی اقتصاد کلان در ابعاد بزرگ و کلان به مسائل نگاه می کند یعنی در سطح کل اقتصاد.

اگرچه اقتصاد خرد نقش پررنگی در تحلیل مسائل اقتصادی ایفا می کند اما اقتصاد کلان جایگاه ویژه ای دارد به دلیل اینکه برای تحلیل مسائل اجتماعی، سیاسی و بین المللی نیازمند دانستن اقتصاد کلان هستیم.موضوعاتی مانند: تولید ملی، رشد اقتصادی، بازار پول، حجم نقدینگی، اشتغال، سیاستگذاری های کلان اقتصادی و…

 

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید