نشست ژنو که در حال حاضر برگزار شده است، به منظور بررسی تقویت همکاری‌های تجاری و اقتصادی در آسیای مرکزی بوده است. در این نشست، نمایندگان و اعضای برنامه ویژه سازمان ملل متحد برای اقتصادهای آسیای مرکزی به همراه نمایندگان دیگر سازمان‌های بین‌المللی حضور داشتند.

یا موضوعاتی مانند تقویت همکاری‌های تجاری و اقتصادی منطقه‌ای در چارچوب برنامه ویژه سازمان ملل متحد برای اقتصادهای آسیای مرکزی و دستور کار آن برای سال 2024 مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

این نشست در ژنو به هدف توسعه همکاری و اتحادیه کشورهای آسیای مرکزی با منافع مشترک برگزار شده است.

برنامه ویژه سازمان ملل متحد برای اقتصادهای آسیای مرکزی، که با نام “اسپکا” شناخته می‌شود، در سال 1998 تأسیس شده است. این برنامه به منظور تقویت همکاری و تعزیز توسعه اقتصادی در منطقه آسیای مرکزی تشکیل شده است و عضویت در آن برای کشورهای خودکفا با منافع مشترک متحد است.

اولین نشست سران این برنامه در سال 2023 در شهر باکو برگزار شد.

نشست “ژنو” همچنین به عنوان یک فرصت برای نمایش تعهد کشورهای آسیای مرکزی به توسعه اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد روابط تجاری بین المللی در این منطقه مهم است. این نشست‌ها می‌توانند به تقویت تعاملات اقتصادی و تجاری در آسیای مرکزی کمک کنند و منجر به رشد و توسعه پایدار در این منطقه شوند. 

منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید