آسیا سهم بزرگی از رشد اقتصادی جهانی را به پیش می برد، در شکل زیر سهم در رشد سه ماهه جهانی سال به سال به درصد را مشاهده می کنید، که طبق آنالیز‌ها و تحقیقات بیشترین سهم ازان چین می‌باشد.

چین به تنهایی توانسته تا 30درصد از اقتصاد جهان را به خود اختصاص دهد بعد از آن هند و در آخر بقیه‌ی کشورهای آسیا سهم خود را در این چرخه‌ی اقتصادی به نمایش می‌آورند.

نمودار
نمودار

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید